Еднократна хируршка наметка

  • Disposable Medical Surgical Gowns (Sterile)

    Медицински хируршки наметки за еднократна употреба (стерилни)

    Хируршките наметки за еднократна употреба се критични артикли на заштитна облека, погодна за операционата сала, медицинските клиники, болничко одделение, простории за инспекција, лаборатории, места за ИКЗ и ЦДЦ за важна изолација на оштетување на вирусот. Има широк избор на хируршки наметки за еднократна употреба, направени од СМС-пораки, кои секако ќе послужат за заштита на медицинскиот персонал во ситуации кога има загриженост за изложеност. Во професијата здравствена заштита, хируршката наметка за еднократна употреба игра клучна улога во асепсот со намалување на телесниот ...